عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

به گونه کلی یک پژوهش می تواند در آغاز در پی طرح مشکل یا مسأله ای باشد. مشکل و مسأله سؤالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و در بعضی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می گردد. در این حالت پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سؤالات پژوهشی و تأیید و یا رد فرضیات مطرح شده، می پردازد. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از  روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات و همین گونه روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.

 

3-2 روش پژوهش

این پژوهش بر اساس طرح پژوهش از نوع توصیفی، مقایسه ای و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.

 

3-3 جامعه و نمونه ی آماری

  این پژوهش دارای دو جامعه آماری می باشد که عبارتند از: کلیه مراجعه کنندگان کارگزاری ها و شعب سازمان  تامین اجتماعی در سطح استان گیلان که دارای کارگزاری می باشند(انزلی،لاهیجان وشعب 1و2رشت) که درمدت پخش پرسشنامه مراجعه داشته اند. تعداد نمونه با در نظر داشتن فرمول ذیل مشخص می گردد.                                                      

n= حجم نمونه

 = اندازه ی متغیر وابسته مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان پنج درصد  

اندازه خطای بر آورد   =                                5/0 =   بر آورد نسبت صفت    

به این ترتیب برای هرکدام از دوجامعه آماری حداقل  384 نفر نمونه کفایت می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  6. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه