عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

مدیریت دانش بیش از آن که یک فناوری یا محصول باشد، روشی می باشد که برای فعالیت‌های کاری بهره گیری می گردد. پس دانش و مدیریت دانش تأثیر فزاینده‌ای را در اثربخشی سازمان‌ها دارند. به گونه‌ای که ادعا می گردد، امروزه دانش در مقایسه با سرمایه نیروی کار به عنوان یک عامل و منبع اقتصادی کلیدی، تأثیر بیش‌تری در توسعه و پیشرفت اقتصادی اعمال می کند و داراییهای نامشهود جزو عناصر حیاتی قدرت رقابتی سازمان‌ها به شمار می‌رود. دانش مبتنی بر پردازش اطلاعات و افزایش سطح یادگیری سازمانی می باشد و ارتباط تنگاتنگی با فناوری اطلاعات دارد. اما حقیقت این می باشد که مدیریت دانش مفهومی فراتر از فناوری اطلاعات دارد؛ زیرا که یک سازمان مجبور نیست از فناوری اطلاعات برای مدیریت دانش و اداره سرمایه‌های فکری خود بهره گیری کند.

اگرچه فناوری اطلاعات می‌تواند عاملی کلیدی در توسعه یک برنامه مدیریت دانش باشد اما همان گونه که براوینگ تصریح می کند، فناوری اطلاعات امروزه دیگر یک منبع کسب‌وکار نیست، بلکه محیط و زمینه کسب‌وکار را ایجاد می کند (براوینگ، 1990). مدیریت دانش و بازار آن، چنان رو به گسترش می باشد که در طی سال‌های آینده خود به یکی از راهبردهای اصلی بهره گیری از فناوری اطلاعات تبدیل خواهد گردید.

نسبت به تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش نظرات متفاوتی ارایه شده می باشد. از یک سو از آن جا که فناوری اطلاعات به گونه گسترده‌ای در سازمان‌ها بهره گیری می گردد، طبیعی می باشد که یک وسیله و ابزار جریان دانش باشد. مطالعه‌ای که توسط مرکز کیفیت و بهره‌وری امریکا انجام شده نشان داده می باشد سازمان‌هایی که در مدیریت دانش فعال هستند، برای تحقق اهداف خود به‌شدت به ایجاد یک ساختار مناسب فناوری اطلاعات وابسته می‌باشند. امروزه فناوری اطلاعات پا را از پردازش صرف اطلاعات و داده‌ها فراتر نهاده و بیش‌تر به برقراری ارتباط میان افراد از طریق پست الکترونیکی، اتاق گفتگو، کنفرانس ویدیویی و مانند این‌ها کمک می‌کنند.

به هر حال، با در نظر داشتن تأثیر مهم فناوری اطلاعات در مدیریت دانش می‌توان آن را یکی از شاخص‌های اصلی مدیریت دانش به حساب آورد. همان گونه که پیش‌تر نیز تصریح گردید، فناوری اطلاعات می‌تواند ظرفیت ساختاری مدیریت دانش را از طریق طرفداری و پشتیبانی فعالیت‌های دانشی مانند خلق، توزیع، جستجو و کاربرد دانش ایجاد نموده و توسعه دهد. قابل ذکر می باشد که فناوری اطلاعات در صورتی می‌تواند در مدیریت دانش تأثیر مثبت و سازنده اعمال کند که ظرفیت‌های ساختاری مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد و فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل سرعت‌بخش سطح موفقیت راهبرد‌های مدیریت دانش را بهبود بخشد.

فناوری اطلاعات، برای موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش حیاتی می باشد؛ زیرا با فراهم آوردن معماری سازمانی مناسب، مدیریت دانش را در درون سازمان‌ها امکان‌پذیر می‌سازد.

سیستم‌های مدیریت دانش با بهره گیری از سه دسته فناوری توسعه می‌یابند: ارتباطات، هم‌کاری و ذخیره و بازیابی. فناوری‌های ارتباطات به کاربران امکان دسترسی به دانش مورد نیاز و ارتباط با یک‌دیگر، به‌ویژه با متخصصان را می‌دهد. امکاناتی نظیر پست الکترونیکی، اینترنت، شبکه‌های داخلی شرکت و دیگر ابزار مبتنی بر وب برقراری ارتباط را امکان‌پذیر می‌کنند. زمانی که رویکرد تعاملی در مدیریت دانش اتخاذ می گردد حتی ماشین‌های فکس و تلفن نیز برای ارتباطات به کار می‌طریقه.

فناوری‌های هم‌کاری[1]  ابزار لازم برای کار گروهی را فراهم می‌کنند. گروه‌ها می‌توانند در یک زمان، بر روی مستندات مشترک، کار یا در زمان‌های متفاوت از آن‌ها بهره گیری کنند. این امر می‌تواند در یک مکان یا در مکان‌های مختلف صورت پذیرد. قابلیت‌های پردازش مشترک مانند توفان مغزی الکترونیکی، کار گروهی را خصوصا برای مشارکت در ایجاد دانش، ارتقا می‌بخشد. از دیگر شکل‌های کار گروهی، می‌توان هم‌کاری متخصصان یا افراد دیگر جهت بهره گیری از دانش آن‌ها را ذکر نمود. این امر مستلزم هم‌کاری در سطح نسبتا بالایی می باشد. سایر سیستم‌های پردازش مشترک امکان خلق فضایی مجازی را برای سازمان فراهم می‌کنند که در هر مکان و هر زمان، به صورت برخط[2]  ‌به انجام وظایف خود بپردازند.

1-Collaboration

2-Online

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد