عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

دانش صریح(عیان)

قابل رمزگذاری و کدگذاری می باشد، در نتیجه می توان آن را به سادگی احساس و لمس نمود، دید، شنید و پردازش و مخابره نمود و در پایگاه داده ها ذخیره نمود. این نوع از دانش را می توان مستندسازی نمود و در اختیار همگان قرار داد. دستورالعمل ها، مقررات، قوانین، رویه های انجام کار، آیین نامه ها، فیلم ها،گزارش ها، نمودارها، و… که در بانک های اطلاعاتی و بایگانی ها هست جملگی دانش عیان می باشد. این نوع دانش می تواند با بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی ذخیره،پردازش و منتقل گردد و در اختیار همه افراد سازمانی قرار گیرد .

 

2-6-2دانش ضمنی(نهان):

دانش شخصی بوده و کدگذاری و مستندسازی آن بسیار مشکل می باشد. این نوع از دانش که با تجربه به دست می آید ریشه در اعمال، رویه ها، تعهدات، ارزش ها و احساسات افراد دارد و تجسم باورها و ارزش های هر فرد می باشد. انتقال این نوع دانش بسیار مشکل می باشد (فتحیان،1384،شماره144)

دانش نهان و صریح مکمل یکدیگرند. بدین معنا که برای ایجاد دانش هر دوی آنها ضروری می باشد. از این رو، آن چیز که ما دانش می خوانیم با تعامل بین دانش نهان و عیان و نه هر کدام به تنهایی ایجاد می گردد .

مهم ترین مساله، تبدیل دانش نهان به دانش صریح می باشد. یعنی قادر باشیم دانش نهان موجود در ذهن افراد را به دانشی عیان و قابل رمزگذاری و کدگذاری تبدیل کنیم تا تمام افراد سازمانی بتوانند از آن بهره گیری کنند. کارکنان و ارتباطات سازمانی در برگیرنده منبعی غنی از این دو نوع دانش می باشد که می توان آن را شناسایی نمود و بهبود بخشید چالش هایی که در این حوزه هست بیشتر سازمانی، سیاسی و فرهنگی می باشد تا فنی(رادینگ،1383:80)

بلاکر (1995)نیز دانش را به شکل زیر طبقه بندی کرده می باشد:

 • دانش نهان : این نوع دانش به سه دسته تقسیم می گردد:
  • – دانش فرهنگی، به فرآیند دستیابی به ادراکات مشترک، نظیر جامعه پذیری و فرهنگ پذیری تصریح می کند .
  • دانش ذهنی، دانشی می باشد که به مهارتهای مفهومی و توانایی های شناختی وابسته و دانشی انتزاعی و نهفته در ذهن فرد می باشد .
  • دانش مجسم، دانشی می باشد که به اقدام و اقدام افراد وابسته می باشد. این نوع دانش به حضور فیزیکی افراد و معاملات رو در رو متکی می باشد .

2-دانش عیان : در این طبقه دو نوع دانش قرار می گیرد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

 • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
 • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
 • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5 سوال های پژوهش :

 • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
 • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
 • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد