عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 مقدمه:

مراجعان و مشتریان یکی از عوامل محیط بیرونی سازمان ها به شمار می طریقه. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مراجعان و مشتری را از مهمترین وظایف و اولویت های مدیریت سازمان ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند. مشتری مداری، افزایش رقابت، تغییرات سریع فناوری، جهانی سازی و غیره مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروز را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و آن را از جهان پیشین بسیار متمایز کرده اند. به گونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان جدید رقابت یا حتی به بقای خود ادامه داد. سرعت بالای تغییرات اکثر سازمان ها و بنگاههای اقتصادی را به چالش عظیمی کشانیده می باشد، چالشی که رمز بقا در آن فقط به بهره گیری بهینه از فرصت ها بستگی دارد. رمز بقای سازمان های دولتی نیز در رضایت و طرفداری مراجعان و مشتریان از آنهاست و هر یک از سازمان های پیشرو ضمن حفظ جایگاه خود همواره درصدند تا با کسب رضایت مراجعان، هدایت کننده ی نیازهای آنها باشند. امروزه هدف سازمان ها ارائه ی خدمات یا محصولات با کیفیت، زمان مناسب و اعتباردهی به محصول می باشد تا با مشعوف کردن مشتریان به سودآوری و ایفای تأثیر خود بپردازند.

در سالهای اخیر که امکان پیشرفته تولید انبوه کالاها، زمینه ی افزایش عرضه ی کالا را نسبت به تقاضا فراهم نموده می باشد، برای تولیدکنندگان در بازار فشرده رقابت چاره ای غیر از جلب رضایت مشتری باقی نمانده می باشد. از سوی دیگر در صورتی که کیفیت کالا یا ارئه ی خدمات سطح انتظارات مراجعان را تامین نکند، به نارضایتی مشتری منجر خواهد گردید و تداوم این عدم رضایت به کاهش تولید، تبلیغ منفی و سرانجام قطع فعالیت با آن سازمان می انجامد. 

مطالعات انجام شده در این باره نیز بیانگر اهمیت موضوع می باشد :

اندریزن در پژوهشی به عنوان “رضایت و نارضایتی در بخش عمومی” کیفیت را به عنوان عامل رضایت مشتری ذکر نمود و به این نتیجه رسید که اساسی ترین تأثیر در رضایت یا نارضایتی مشتریان کیفیت خدمات یا کالاها می باشد.

همچنین در مطالعه ای دیگر که توسط وارنر و کریستنسون با عنوان “مطالعه ارتباط ی تعداد دفعات بهره گیری از خدمات دولتی و رضایتمندی ارباب رجوع” صورت گرفته می باشد مشخص گردید، سطح رضایتمندی شهروندانی که بیش از حد و مکرر از خدمات دولتی بهره گیری می کنند بیشتر از رضایتمندی شهروندانی می باشد که فقط اتفاقی و مقطعی از آن بهره گیری می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد