عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

25 سرعت در ارایه خدمات

مشتریان بخش دولتی  ، خواهان  تسریع در انجام کار مورد نظر خود هستند.انتظارات طولانی بدون حاصل یا اقدامات تکراری در بخش های مختلف ، رنج آور می باشد اگر در جایی مدارکی را ارایه می دهند و در جای دیگر برای اثبات صحت همان مدرک ، سند مشابه ای را تحویل مرجع دیگری می دهند . حاصلی جزء رنجش خاطر آنان ندارد . کندی ناشی از فعالیتهای دولتی بخاطر اصلاح نشدن فرآیند هایی می باشد که در روز کاری ندوین شده می باشد و اکنون بدون تغییرات اصلاحی همچنان اجرا می شوند مراجعه کنندگان به بخشهای دولتی ، می خواهند بدانند که انجام خواسته آنها چه مدت زمانی طول می کشد همچنین بحق انتظار دارند که خواسته هایشان در زمان مقرر به نتیجه برسد زمان تقریبی انجام یافتن فعالیت مورد نظر مشتریان از طریق تدوین گردش کار و زمان سنجی آن بدست می آید . ( رجب بیگی1377)

 

2-26 سادگی و سهولت در ارایه خدمات

خدمات بخش دولتی هنگامی با کیفیت می باشد که در قالبی ساده انجام پذیرد . اگر اداره امور و انجام خواسته ای در چار چوب گردش کارها پیچیده و با کاغذ بازیهای زیاد انجام پذیرد مشتری ناراضی و خدمات دولتی بی کیفیت خواهد بود . اگر در زنجیره به مکانهای مختلف برای برآورده کردن یک خواسته بایستی چند بار به یک مرجع مراجعه گردد به احتمال زیاد گردش کار آن خواسته با اشکال مواجه می باشد و امکان ساده سازی هست بنا براین هر چند گاه بایستی در گردش کارها تجدید نظر نمود و با مشارکت و همکاری مشتریان اصلاح لازم را صورت داد . ( رجب بیگی1377)    

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-27 پاسخ گویی به مشتریان (ارباب رجوع)

پاسخگویی واژه ی پیچیده ای می باشد که هم اکنون بصورت یک واژه ی معمولی در آمده می باشد . کلمه ای که در همین چند دهه یا بیشتر ، از آن به ندرت بهره گیری می گردید . پاسخگویی فرآیندی می باشد که ضمن آن همه اعضای سازمان در برابر اختیارات وظایف محوله بایستی جواب گو باشند . توجه اصلی به

مشتری ، تکیه کلام اصلی پاسخ گویی می باشد . یکی از موارد اصلی پاسخ گویی شرکتها و مؤسسات ،پاسخ گویی در مورد شکایات می باشد .

ویژگی های اساسی یک سیستم پاسخ گویی مناسب به مشتریان عبارت می باشد از :

ــ دسترسی آسان : بایستی راههای متنوعی برای طرح شکایات مشتریان فراهم گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد