عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع مشتری از نظر رفتاری

بدون شک مشتری مهم ترین دارایی هر سازمان به حساب می آید و تمامی کوشش ها صرفاً در نحوه ارائه خدمت به او ارزش پیدا می کند و لذا حفظ مشتری مهم ترین خط مشی هر مؤسسه خواهد بود و در نتیجه برای حفظ او بایستی از خصوصیات روحی ، رفتاری ، عادات و رسومات او مطلع باشیم تا با ارائه عکس العمل مناسب و به موقع پیش روی گفتار و رفتار او فرصت هایی را ایجاد و بهره برداری کنیم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از این نظر مشتریان به هفت گروه قابل تقسیم هستند :

الف ـ مشتریان پر حرف :

داشتن متانت و دقت در گوش دادن به حرف های او بدون هیچ گونه شتابزدگی و بی حوصلگی ، تنها راه نفوذ بر اینهاست که درصورت جذبشان به دلیل پرحرفی می توانند در ردیف مبلغان کار آمد و هواداران سر سخت آینده ما به حساب آیند .

ب ـ مشتریان عصبانی :

به هیچ وجه در حالت عصبانیت مشتری ، نمی توان به او جنس فروخت . بنا براین آغاز او را آرام کرده و بعد با خونسردی کامل ، کالای خود را به او عرصه نمایید .

پ ـ مشتریان عجول :

آنها کوشش دارند خود را آدم مهم و کم وقت جلوه دهند . لذا کوشش کنید بدون مسامحه و بدون عجله و بدون شاخ و برگ و زواید با آنها معامله کنید .

ت ـ مشتریان پر حوصله :

چنین افرادی برای یک خرید ساده وقت فراوانی را تلف می کنند اما مطمئن باشید برای شما یافتن مشتری سودمند ، ارزش اندکی تحمل پرچانگی را دارد . لذا بدون خستگی و از کوره در رفتن و با حوصله فراوان به حرف های آنها گوش دهید . در این صورت مطمئناً آنها را جذب خواهید نمود.

ث ـ مشتریان از خود راضی :

آنها تظاهر می کنند که همه چیز را می دانند و به خوبی کالای شما را می شناسند . شما بایستی خود را هم سطح آنها بدون کم و زیاد نشان دهید و با بهره گیری مانند : « همانطور که خودتان می دانید » یا « افرادی مثل جناب عالی کم هستند » او را مجذوب نمایید .

ج ـ مشتریان کم ادب :

بایستی بی ادبی آنها را صرف نظر کرد و با رفتار مؤدبانه شرمنده شان ساخت ، در این حالت  با خرید از شما در صدد جبران اقدام خود خواهند بود .

چ ـ مشتریان معمولی :

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده زحمت چندانی برای جذب آنها نخواهیم داشت .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد