عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع مشتری از نظر قدمت

مشتریان همیشگی به دلیل استمرار سفارشات و سود آوری بیشتر که عاید مؤسسه می کنند بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند و کمترین غفلت اشتباه در برخورد با آنان ، صدمات جبران نا پذیری را عاید سازمان خواهد نمود . فراموش نکنیم که مشتریان همیشگی امروز ، همان کسانی هستند که تا دیروز برای به دست آوردن آنها ، زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدیم .

در زمینه حلقه ارتباطی با مشتریان ما بایستی بدانیم :

الف ـ هزینه جذب یک مشتری جدید بین 5 تا 11 برابر حفظ مشتری قدیم می باشد .

ب ـ وجود تعداد زیادی از این مشتریان مایه مباهات و سرمایه اعتباری ما هستند . 

از طرف دیگر در ارتباط با مشتریان ما با سه نسل مواجه هستیم :

نسل اول که در حقیقت مستقر کننده اولین حلقه ارتباطی ما به حساب می آیند و معمولاً افراد با بصیرت ، تلاشگر ، مدبر ، با ابتکار و خلاقیت ، شگفتی آفرین و بسیار موفق هستند .

نسل دوم که بایستی با راهنمایی ها و هدایت های دقیقی که نسل اول بر آنها اعمال می کنند آنها را مستعد برای ادامه دادن راه و تکامل بخشیدن به مسیر تعیین شده بکنند ، اگر این طور نباشد به مصداق « باد آورده را باد می برد » تمام زحمات را به هدر می دهند .

نسل سوم با تجربه اندوزی عینی و عملی از خاطرات شیرین پدر بزرگ و رفاه طلبی بنیان برانداز نسل دوم لیاقت و شایستگی خود را در استمرار ارتباط مؤثر به منصه ظهور می گذارند .

2-9 ویژگیهای بخش دولتی وتفاوت ارائه خدمات درآن با بخش خصوصی

    در بخش دولتی، ارائه خدمات، در چهار چوب قوانین ومقررات دولتی مطرح می باشد. همان گونه که می دانیم ارائه خدمات، با تولید کالا یا محصول، تفاوتهای عمده ای دارد. بنا به نظر کارل البرشت و ران زمک خدمت خارج از نفوذ مدیریت در لحظه ارائه به مشتری تولید می گردد.خدمت پس از ارائه قابل بازرسی و فراخوانی نیست. درک مشتری از کیفیت همان قدر که تحت تاثیر نتیجه طریقه کار می باشد، تحت تاثیر  رفتار ارائه دهنده خدمت هم هست. پس در جهت هرگونه کوشش برای بهبودباید هر دو جنبه مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، در بخش دولتی رقابت وجود ندارد بنا براین به غیر از برای سیاست گذاران و مدیران عالی کشورکه رضایت مردم را مورد توجه قرارمی دهند، در مورد دیگران به طورطبیعی تمایلی به افزایش ارتقای خدمات وجود ندارد. در بخش دولتی، تعویض وتغییرمدیریت هابیش از بخش خصوصی می باشد وبا در نظر داشتن این وضع، در طریقه اجرای بهبود کیفیت ممکن می باشد اختلال به وجود آید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد