تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

علل تجدید ارائه صورت های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارقام مقایسه ای سال مالی قبل یا صورتهای مالی سال قبل در اثر وجود اشتباهات زیر با عبارت ” تجدید ارائه شده” در بالای آن ارائه می گردند. این اشتباهات شامل: (نجف تومرایی،1391)

الف) اشتباهات ریاضی ومحاسباتی

ب) اشتباه در اعمال رویه های حسابداری

ج) تغییر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی

د) تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد

ه) تقلب

– براساس پژوهش کراس وهمکاران مهمترین علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، شامل موارد زیر هستند:

شناسایی درآمد: عمده موارد تجدید ارائه در شناسایی درآمدها مربوط به حوزه های پیمانکاری، فروش با حق برگشت ، قراردادهای خرید مجدد، شناسایی درآمد در هنگام تحویل کالا( انتقال مخاطرات)، فروش به شرط تایید مشتری و فروش دانش فنی می باشد.

ذخایر عمومی: این ذخایر بعضاً به مقصود هموارسازی سود در سالهای پر رونق جهت جبران ضعف عملیات در سالهایی که رونق عملیات در نظر گرفته می شوند و باعث انتقال سود از یک دوره مالی به دوره مالی دیگری می شوند.

بیش از اندازه گزارش کردن دارایی : مانند اشتباه در ارزشگذاری موجودی کالا و یا دارایی های ثابت پایان دوره و در نتیجه در سرفصل بهای تمام شده ویا هزینه عملیات دوره.

سرمایه ای کردن نادرست بعضی مخارج: این نوع تجدید ارائه ها زمانی اتفاق می افتد که شرکت خواهان پاکسازی ترازنامه از اقلام راکد باشد. این اقدام را اصطلاحا ” حساب شویی” می نامند. (کراس و همکاران[1]،2004)

  • هم چنین نتایج پژوهش وو حاکی از آن می باشد که ، شرکت ها با درجه اهرم بالا وشرکت های زیان ده ، انگیزه ی بیشتری برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند. ( وو[2] ،2002)
  • تحقیقات نشان می دهد که واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از 2 عامل اصلی زیر می باشد: (پالمرز و همکاران[3]،2004)
  1. تنزل چشم انداز آتی شرکت
  2. افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز

 یافته های پژوهش کاظمی اظهار می دارد عواملی که می توانند باعث افزایش سطح تحریف صورت های مالی و همچنین افزایش اندازه قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی یا حتی ترکیبی از هر دو شوند، به 5 طبقه شامل : اعتبار پایین مدیریت ، فاصله ادارک (بین ارائه مجدد ناشی از اشتباهات سهوی وارائه مجدد ناشی از اشتباهات عمدی وسوء نیت) ، تاثیر بر گستره وسیع ( زیر سوال رفتن شیوه های افشا و از بین رفتن اعتبار مدیریت شرکت ) ، اخلال در ارتباط بین مدیریت ، اشخاص ذینفع و بالاخره عدم هم سوئی بین مدیریت ، حسابرسان و سایر اشخاص مسئول(تغییر اعضاء هیات مدیره و حسابرسان و…..) تقسیم می شوند. (کاظمی ،1389)

در چند سال گذشته سطوح  مختلفی از ارائه مجدد های حسابداری ثبت شده می باشد. گلاس لویز(2007) برای سال 2006 تعداد 1538 مورد ارائه مجدد ثبت و گرد آوری کرده می باشد در حالی که این موضوع برای سال 2003 برابر با 475 مورد میباشد. بسیاری از ارائه مجدد هایی که در سال های اخیر ثبت شده اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات تهیه شده اند. نتایج پژوهش پلوملی و یوهان نشان داد که علت اصلی و عمده ارائه مجدد ها ناشی از اشتباهات داخلی شرکت بوده می باشد.(پلوملی و یوهان[4]،2008)

استدلال بعضی از پژوهشگران نیز این می باشد که  وقوع ارائه مجدد ها، به علت تفسیرهای دوباره ای می باشد که از قضاوت های حرفه ای میشود و مدیریت انتظار آنها را ندارد . آنها استدلال میکنند که حسابرسان و قانون گذاران انتظار دارند که قضاوتهای مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه گردید، منجر به افزایش تعداد ارائه مجدد ها خواهد گردید. (پوزن[5]، 2007)

افرادی همچون دزین کوفسکی عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای یافتن پاراگراف هایی می باشد که برای معاملات مورد نظر به کار گیرد. استدلال آنها این می باشد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به گونه دوره ای اقدام به تغییر تفسیر استاندارد ها می نمایند و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی های درستی از آنها ارائه نمیشود .(دزین کوفسکی[6]،2007)

[1] Cross, M.,robinson,E.,salhus,K.,zepralka,J.(2004)

[2] Wu,M.(2002)

[3] Palmrose Z-V., Richardson V., Scholz S. (2004)

[4] Plumlee,marlene.,teri Lombardi, yohn(2008)

[5]Pozen,R(2007)

[6] Dzinkowski ,R(2007)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید