عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آب

شبکه آب های جاری در سطح شهرستان لنگرود غیر از حوضه های شرق گیلان می باشد. ویژگی های آبدهی رودخانه های شهرستان لنگرود به شدت تحت تأثیر ویژگی های اقلیمی و توپوگرافی منطقه می باشد. به نحوی که طول رودخانه کوتاه بوده و وسعت حوضه آبریز آنها چندان وسیع نیست. بارندگی به نسبت متوسط سالانه کشور بسیار زیاد بوده (بیش از 1000 میلی متر) و بیشتر به فصل پاییز تعلق دارد، حداکثر دبی نیز در مهرماه اندازه گیری شده می باشد که نشانگر رژیم بارانی رودخانه های آن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی رودخانه ها مهمترین منبع تأمین کننده آب موردنیاز کشاورزی محسوب می گردند که به عنوان عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی و تأمین معاض ساکنین این شهرستان جایگاه بس مهم دارند، مهم ترین رودهایی که در این محدوده جریان دارند عبارتند از:

رودخانه شلمان رود، بارکیلی رود و لنگرود رودخانه که از میان این سه رود تنها لنگرود  رودخان از داخل محدوده بافت قدیم و مرکز شهر عبور می کند. این رود از ارتفاعات 500 متری جنوب لاهیجان در حوالی منطقه آهندان سرچشم می گیرد و دو شاخه تشکیل دهنده آن پس از حدود 7 کیلومتر از این منطقه مسیر رودخانه، قوسی به طرف غرب می آید و با خمی بسیار بزرگ از لابلای جاده آستانه – لاهیجان در غرب شهر به نام «زالکی بر رودخان» عبور نموده، اما از قطع جاده شمالی شهر لاهیجان به نام لنگرود رودخان در امتداد جنوب غرب- شمال شرقی جریان م ی یابد و در شمال لنگرود پس از عبور از پل قدیمی «انزلی محله» در مسی غربی شرقی از نقطه معروف به چمخاله عبور می نماید و در «رادار محله» وارد شلمان رود شده و به دریا می ریزد (اصلاح عربانی، 1380، 179). طول این رودخانه 54 کیلومتر بوده و دارای کمترین شیب می باشد (کمتر از 1 درصد). این رودخانه به واسطه شیب اندک خود قدرت بالایی نداشته و به دلیل ورود فاضلاب های روستایی و شهری از لحاظ میکروبی به شدت آلوده می باشد و بیشتر به یک زهکش طبیعی شباهت دارد (تحقیقات منابع آب، 1379، وزارت نیرو، ص132).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه