عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

نوع اقلیم در شهر لنگرود

جایگاه جغرافیایی، وضع پستی و بلندی، دوری یا نزدیکی از دریاها، واقع شدن در مسیر بادهای خشک و گرم و سرد، آب و هوا، جنس خاک و ترکیب این عوامل در به وجودآمدن تیپ های اقلیمی دخالت می‎کنند. بعضی از سیستمهای طبقه بندی به اصطلاح مبنای ژنتیکی داشته و در آنها وضعیت توده های هوایی که منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد اساس طبقه بندی میباشد بهره گیری از این سیستمهای طبقه بندی نیاز به اطلاعات وسیع هواشناسی و داشتن نقشه های وضعیت هوا درگذشته دارد که دسترسی به آنها بسیار مشکل می باشد. اما در انواع دیگر طبقه بندی ها تنها از داده های معمول هواشناسی بهره گیری می گردد که دسترسی به آنها ساده می باشد این روشها ممکن می باشد پایه علمی بسیار قوی نداشته باشند اما سالهاست که به خوبی از آنها بهره گیری شده و در بسیاری موارد نیازهای طراحی را برطرف نموده و هنوز هم در سطح وسیعی از عملیات هیدرولوژی بکار برده می شوند. یک سیستم طبقه بندی اقلیمی مجموعه قواعدی می باشد که با بکارگیری آنها مناطق مختلفی که از بعضی لحاظ (مثلا ً پوشش گیاهی) دارای خصوصیات مشترک هستند از یکدیگر تفکیک شده و در یک طبقه قرار داده می شوند طبقه بندی کردن این مناطق می تواند توسط نقشه، فرمول، ضریب و نمودار و امثال آن صورت گیرد (علیزاده، 1381 ) در منطقه مورد مطالعه روشهای زیر مورد مطالعه قرار میگیرد:

 

3-2-17-1 روش دمارتن اصلاح شده

طبقه بندی اقلیمی به روش دمارتن اصلاح شده بر اساس مقدار متوسط بارش سالانه  استوار  به میلیمتر و متوسط دمای سالانه به سانتیگراد و بر مبنای ضریب خشکی می باشد. ارتباط تجربی دمارتن به تبیین زیر می‎باشد:

که در آن

IA = ضریب خشکی

P = متوسط بارندگی سالانه به میلیمتر

T = متوسط درجه حرارت سالانه به سانتیگراد

این ضریب قادر به تفکیک شش گروه اقلیمی از خشک تا بسیار مرطوب می باشد.

 

جدول 3-10 طبقه بندی اقلیمی و محدوده ضریب خشکی به روش دمارتن

جدول محدوده ضریب خشکی دمارتن(AI) نام اقلیم
کوچکتر از 10 خشک
10 تا 9/19 نیمه خشک
20 تا 9/23 مدیترانه ای
24 تا 9/27 نیمه مرطوب
28 تا 8/34 مرطوب
بزرگتر از 35 بسیار مرطوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منبع : علیزاده، 1381

روش دمارتن برای شهر لنگرودبدین صورت محاسبه می‎گردد:

 

IA : ضریب خشکی دمارتن

P : متوسط بارندگی سالانه به میلیمتر

T : متوسط درجه حرارت سالانه به سانتیگراد

با در نظر داشتن جدول شماره 3-12 ضریب شهرستان لنگرودبزرگتر از 35 یعنی 1/51 می باشد و جزء اقلیم بسیار مرطوب می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه