مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

صنعت

در لنگرود در محدوده شهرستان امکان ایجاد صنایع سنگین وجود ندارد مگر در ارتباط با برنج، چای و پیله خشک کنی. اما برای صنایع و کارگاه های متوسط متناسب با شرایط اقتصادی به خصوص مواد غذایی و کارگاه‎های ساختمانی مکان هایی در بخش جنوب غربی شهر توسط مشاور طرح جامع پیشنهاد گردید.

از کل شاغلین شهر لنگرود معادل 39/20 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که با در نظر داشتن مطالعه اقتصادی مناطق چهارگانه شهر لنگرود، 2/5 درصد از شاغلان شهر در بخش صنعت و معدن و 2/4 درصد در بخش ساختمان اشتغال دارند. مناطق (1) و (2) شهر لنگرود[1] بیشترین اندازه اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده اند (مهندسین مشاور شمال، 1377، ص 89).

براساس مطالعات میدانی در محلات بافت قدیم 87/3 درصد در بخش صنعت (فنی) و 5/4 درصد در بخش ساختمان فعالیت دارند. از این تعداد دباغ محله بیشترین شاغلین را در بخش صنعت (فنی) با 47/11 درصد و ساختمان با 55/6 درصد و راه پشته کمترین شاغلین را در این بخش ها با 04/1 درصد و 14/3 درصد دارا می‎باشد (قربانپور، 1386، ص81).

 

خدمات

بخش خدمات شهر لنگرود از کل شاغلان 39/63 درصد را به خود اختصاص داده می باشد. براساس مطالعات میدانی تعداد واحدهای خدماتی و تجاری موجود در شهر لنگرود  در سال 1375 حدود 1721 واحد بوده می باشد.

بیشترین تعداد واحدهای خدماتی تجاری متعلق به صنف خواربارفورشی، خشک بار و لبنیات می باشد. تعداد این واحدها در شهر لنگرود به 340 واحد می رسد. پس از آن صنف علافان با در نظر داشتن فعالیت کشاورزی منطقه در ارتباط با محصول برنج، سهم عمده ای از بخش خدمات بازرگانی را به خود اختصاص داده و صنف خرازی و لوازم ورزشی و پوشاک در مرتبه سوم واقع شده می باشد (مهندسین مشاور شمال، 1377، 92).

سطح ساخته شده محلات بافت قدیم شهر لنگرود به بخش خدمات بدون احتساب فضاهای مسکونی در شرایط وضع موجود به این ترتیب می باشد.

واحدهای خدماتی فشکالی محله شامل خدمات تجاری، آموزشی دبستان، دبیرستان، درمانی، انتظامی، ورزشی، بهداشتی، مذهبی و پارک فضای سبز می باشد.

واحدهای خدماتی راه پشته شامل خدمات تجاری، آموزش دبستان، راهنمایی، مدرسه علمیه و بهداشتی می‎باشد.

واحدهای خدماتی دباغ محله شامل خدمات تجاری، آموزشی دبستان، راهنمایی، دبیرستان و مذهبی می باشد.

واحدهای خدماتی انزلی محله شامل خدمات تجاری، بهداشتی، مذهبی می باشد.

براساس مطالعات میدانی محلات بافت قدیم، در بخش خدمات 34/15 درصد شاغلین، بازاری می باشد که از این تعداد انزلی محله با 85/17 درصد بیشترین و دباغ محله با 83/9 درصد کمترین شاغلین این بخش را دارند.

در بخش دولتی 71/18 درصد شاغل هستندکه از این تعداد فشکالی محله با 48/34 درصد بیشترین و انزلی محله با 48/14 درصد کمترین شاغلین این بخش را دارند.

68/15 درصد خدمات شغلی آزاد می باشد که از این تعداد راه پشته با 27/17 درصد بیشترین و فشکالی محله با 48/14 درصد کمترین شاغلین این بخش را دارند. در مجموع بخش خدمات حمل و نقل 62/10 درصد شاغل هستند که از این تعداد انزلی محله با 8/15 درصد بیشترین و فشکالی محله با 75/2 درصد کمترین شاغلین این بخش و 61/9 درصد در سایر مشاغل جای دارند (قربانپور، 1386، ص85).

1-  منطقه (1) شهر اراضی محدوده درب مسجد و استخر کیاکلایه را شامل می گردد و دارای 328 هکتار مساحت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منطقه (2) شهری لنگرود که شامل اراضی و فضاهای ساخته شده راه پشته می باشد. مساحت این منطقه 106 هکتار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه