عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت کیفیت چیست؟

  مدیریت کیفیت عبارت ا ست از چگونگی بهره گیری از روش های بهبود مستمر به مقصود ا ستفاده از فرصت های موجود، منابع در دسترس برای افزا یش کیفیت، با محور قرار دادن « رضایت مشتری».

یعنی اینکه:«هدف درمدیریت کیفیت ایجاد سازمانی با انگیزه مشتری مداری می باشد. » به همین دلیل می باشدکه مشتری در مدیریت کیفیت بعنوان مهمترین و اولین عامل می باشد.

 از دیدگاه مدیریت کیفیت مشتری  شامل:

  • مشتریان خارج سازمان (ارباب رجوع)
  • مشتریان داخل سازمان (کلیه کارکنان و بخش ها نسبت به یکدیگر)

می باشد. در مدیریت کیفیت  مشتری گرایی اصلی جاویدان و ابدی می باشد. این رهیافت عرصه گسترده ای را برای « مدیریت دولتی جدید، تحول نظام اداری و طرح تکریم ارباب رجوع »  پیش روی سازمان ها قرار می دهد. در مدیریت کیفیت، مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان و مشتریان به بهبود همیشگی فرایندها و برآورده کردن خواسته ها و انتظارات مشتریان (ارباب رجوع) همت می گمارند.

آن چیز که که ذکرآن ضروری می نماید این می باشد که در کشور ما:

«مدیریت کیفیت بعنوان زیر بنای طرح تکریم ارباب رجوع  ونیز منشاء ایجاد تحول در نظام اداری درنظر گرفته شده می باشد.» (کازرانی،1381، صص23-22)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد