شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

34 تعاریف برون سپاری

برون سپاری در لغت به معنی دستیابی به سود از طریق منابع خارجی می باشد . این استراتژی هنگامی اتفاق می افتد که اجرای هدف ، وظایف و عملیات هایی که تا کنون از طریق ارتباط منابع داخلی تأمین می شده می باشد ، از طریق ارتباط مستقر کردن با یک تأمین کننده خارجی درون محدوده مورد نظر ما در دراز مدت انجام می پذیرد .

2003,Quelin, & Duhamel برون سپاری را عملیاتی می گویند که در آن یک معامله که قبلاً در داخل صورت می گرفت بصورت یک قرار داد دراز مدت به یک تهیه کننده و فروشنده خارجی واگذار می گردد . بر طبق این تعریف ، آنها پنج عنصر استراتژیک خصوصیات برون سپاری را به تبیین ذیل اعلام می کنند :

  • یک ارتباط نزدیک بین فرآیند های برون سپاری و عوامل اصلی موفقیت یک بنگاه اقتصادی در صنعت .
  • انتقال مالکیت کارکرد و وظایف یک کسب و کار که قبلاً در داخل انجام می گردید . این مسأله بعضی مواقع شامل انتقال پرسنل ، دارایی منقول ( فیزیکی ) به ارایه کننده سرویس و خدمات می باشد .
  • یک قرار داد جهانی ، بلند مدت تر و انبوه تر از قرار داد های فرعی کلاسیک و مرسوم
  • یک تعهد بلند مدت بین مشتری و ارایه کننده خدمات .
  • تعریف و تشریح قرار داد برای سطوح مختلف سرویس دهی برای وظایف هر کدام از شرکا ء

برون سپاری کمک می کند که بنگاه تجاری روی مقاصد و اهداف استراتژیک ( فعالیت های محوری ) خود متمرکز گردد . در اثر به حداقل رساندن مخارج در فعالیت هایی که ضرورت دارند اما با وظایف اصلی و هدف بنگاه نامربوط هستند ، هزینه های اولیه کاهش خواهد پیدا نمود (نوربخس،زمانی،1384)

برون سپاری عبارت می باشد از اقدام انتقال بعضی از فعالیتها داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرار داد . در حقیقت و در اقدام در برون سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند . بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد .

عوامل تولید عبارتند از :

کارکنان تسهیلات ـ تجهیزات ـ فن آوری ـ سایر دارائیها

حق تصمیم گیری نیز عبارتست از : مسئولیت برای تصمیم گیری بر روی اجزاء اصلی فعالیتهای منتقل شده ( زیدانی ، 1387 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد