عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول مدیریت دانش

یکی از فنون جهت‌یابی، یافتن مسیر حرکت با نظاره ستارگان می باشد. برای اداره و سازماندهی یک شرکت نیز بهره گیری از لنز پرقدرت و جدید دانش، ضروری به نظر می‌رسد، گرچه دستیابی و بهره‌گیری از دانش با بهره گیری از روش‌های سنتی، امکان‌پذیر نیست. دانش مدام در حال تغییر، بیشتر از اینکه فنی باشد، سازمان‌یافته به نظر می‌رسد.12 اصل ثابت در مورد دانش، عبارتند از:

 1. 1. دانش امری نامنظم می باشد. از آنجا که دانش با دیگر پدیده‌ها ارتباط دارد، جداسازی کامل جنبه‌های متفاوت آن از دیگر عوامل، امکان‌پذیر نیست. در جهان دانش، توجه صرف به یک عامل، میسر نخواهد بود .
 2. دانش، خود را تشکیل داده و سازماندهی می کند. این خصیصه دانش(خودتشکیلی)براهداف و هویت گروهی یا سازمانی مبتنی می باشد.
 3. دانش به دنبال وحدت و یکپارچگی می باشد.دانش نیز همانند زندگی،خواستار مطرح‌شدن و شکل‌ گیری گروهی می باشد. هیچ چیزی مانند اینترنت بیانگر این اصل نیست .
 4. دانش از طریق زبان انتقال می‌یابد. بدون بهره گیری از زبان هیچگاه قادر به انتقال دانش خود نخواهیم بود. توسعه دانش سازمانی به معنای بهره‌گیری و گسترش زبان برای اظهار تجربیات کاری می باشد .

5 . هرچه بیشتر کوشش در کنترل و ذخیره‌سازی دانش کنید، آن را بیشتر از کف می‌دهید. حتی تصور اینکه به دانش به عنوان اسناد و مدارک تنظیم‌یافته، پایگاه داده‌ها، مجموعه اطلاعات و حق انحصاری و غیره بنگریم، گمراه‌کننده می باشد. سختگیری بیش از اندازه در مورد دانش، منجر به بی‌محتوایی خلاقیت‌ها خواهد گردید.

6 . سهل‌گیری در ذخیره‌سازی دانش، بهتر می باشد. به نظر می‌رسد که شمار سیستم‌های دارای انعطاف‌پذیری بالا، کمتر از سیستم‌های متعدد غیرمتمرکز می باشد.این امر نشان می‌دهد که همه ما با هدر دادن منابع و انرژی زیاد، کوشش در کنترل و ذخیره‌سازی شدید دانش داریم .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

 • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
 • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
 • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

 • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
 • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه