عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه گیری رضایت مشتری در بخش خدمات

امروزه دراکثرکشورهای جهان سهم  تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات نسبت به سایر بخش های اقتصادی روبه افزایش می باشد، اما در مقایسه با بخش تولید، بهره وری  وسطح کیفیت ا ین بخش افزایش نداشته وازاین رو چالش اصلی اقتصاد امروزی، بهره وری وبهبود کیفیت در بخش خدمات می باشد. (شاهین،1383، ص54) اما عدم آگاهی ازنحوه ارزیابی کیفیت خدمات ونا شنا خته بودن ابعاد مختلف کیفیت دراین حوزه، درکنارعدم احساس نیاز به تعریف استانداردهای مدون در زمینه خدمات، ازمهمترین عوامل  فقدان در نظر داشتن این موضوع اساسی به شمار می رود. (کاووسی وسقایی،1384، ص 447) به گونه کلی کشورهای توسعه یافته، مزایای بخش خدمات را بیش از بخش تولید می پندارند. مانند این مزایا می توان از آلودگی کمتر محیط زیست، وابستگی کمتر به فن آوری و نیاز کمتر به نیروی کار ماهر نام برد. از سوی دیگر، خدمات نیز همچون تولید، ویژگی هایی دارد که مدیریت برآن را مشکل می سازد.کمبود منابع، بازارهای رقابتی بزرگ وهمچنین افزا یش سطوح نیاز های آنان، رقابت در حوزه خدمات را بسیار گسترده ومشکل کرده می باشد. (شاهین،1383، ص54)

 

برون سپاری

2-32 برون سپاری و مبانی نظری آن

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی به ویژه خدمات پشتیبانی سازمانها در ایران چندان سبوق به سابقه نیست . اما انجام تغییرات عمده در سازمان ها مانند کوچک سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می گردد و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود در این بین یکی از مؤثر ترین این ابزار ها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در سازمان ها مد نظر قرار گیرد مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری کاراست ( پرویز راد ،1،1381 )

در سایه استراتژی های جدید مدیران سازمان ، می توانند وظایف با ارزش زنجیره ای سازمان خود را تقسیم کنند بطوری که وظایف کلیدی را داخل سازمان خود اداره کرده و بقیه امور را به تأمین کنندگان واجد شرایط در سرتا سر دنیا واگذار نمایند بدین ترتیب با حداقل هزینه کلیه امور سازمان را اداره کرده و بطور مؤثر نیاز های مشتریان خودرا تأمین می نمایند .

تحت این شرایط زمینه حرکت به سوی یک تغییر سازمانی مؤفق فراهم می گردد . این سازمان ها تا آنجا که ممکن می باشد کارکنان خود را کاهش می دهند و با حداقل تعداد کارکنان بهترین خدمات ممکن را در اختیار مشتریان قرار می دهند در نتیجه برون سپاری ، مدیریت از امور جنبی صرف نظر نموده و به امور اساسی تمرکز پیدا می کند .

به اعتقاد ماکس دهاپر برای بسیاری از فعالیت های خدماتی برون سپاری امری بدیهی می باشد و امروزه در اکثر سازمانها دیگر این سئوال مطرح نیست که کار ها به تأمین کنندگان خارج از سازمان واگذار بشود یا خیر بلکه سئوال این می باشد که کدام کارها تا چه اندازه و به چه شکلی واگذار گردد .

بایستی خاطر نشان گردد که امروزه هر کسب و کار متوسط و بزرگی برای به گردش در آوردن امور روزانه خود را نیازمند بهره گرفتن از سیستم ها و ابزار ها و فنون متعددی می باشد که لزوماً با موضوع اصلی کار سازمان همخوانی ندارد این اولین دلیل برای روی آوردن به برون سپاری می باشد در عین حال به دلیل پیشرفت  بسیار زیاد هر یک از علوم و فنون ، اندازه دانش مورد نیاز برای تسلط به هر حوزه به شدت افزایش یافته می باشد به بیانی دیگر موفقیت در هر رشته و زمینه تخصص تنهاهنگامی حاصل می گردد که نیروی انسانی فعالی در آن زمینه بطور کامل روی جنبه های مختلف آن حرفه تمرکز و کوشش کند و این می تواند اولین عامل مهم برای روی آوردن به برون سپاری می باشد .

« پدیده ی برون سپاری ریشه در حوزه جهانی داشته و عموماً ژاپنی ها را در این عرصه پیش تاز می دانند این پدیده سبب تسهیل امور تجاری در سطح جهانی شده می باشد امور شرکتها شتاب قابل توجهی داشته و به هدف اصلی تجارت نزدیک و نزدیک تر می گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  6. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد