شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

مطلوبیت

مطلوبیت فضای آموزشی در گرو شناخت نوع فعالیت، عملکرد، نیازمندی ها، کنش، واکنش هایی می باشد که کاربری آموزش با دیگر کاربری ها پدید می آورد. در این بخش استقرار واحدهای آموزشی با در نظر داشتن شرایط محیطی، شعاع دسترسی انطباق با طرح های شهری، دسترسی ها، تاسیسات و تجهیزات شهری انجام می گردد. که به تجزیه و تحلیل مهمترین عامل یعنی شرایط محیطی پرداخته می گردد.

 

2-9-2-1- شرایط محیطی

شرایط محیطی عبارتند از : اوضاع طبیعی، شرایط اقلیمی، آب و هوای، ویژگی های زمین شناسی.

– اوضاع طبیعی

ناهمواری های سطح زمین شامل پستی و بلندی ها و شیب های تند و ناهمواری های زیاد مانع از بهره گیری کلیه سطوح برای کاربری ها می گردد. یک مکان فضای آموزشی بایستی به نحوه انتخاب گردد که از کمترین شیب و ناهمواری برخوردار بوده باشد.

از احداث مدارس ابتدایی در زمین هایی با شیب بیش از 6 درصد و مدارس راهنمایی با شیب بیش از 8 درصد احتراز گردد. این ارقام در مناطق کوهستانی به ترتیب 8 و 15 درصد می باشد. احداث ساختمان های آموزشی روی خاکریزها، شیب های سست، زمین هایی با مقاومت کمتر از نیم کیلوگرم بر سانتی متر و نقاط پست و سیل گیر و مسیر قنوات دایر متروک، حریم گسل وقوع زلزله، رودخانه فصلی و همیشگی، محل ریزش کوه یا بهمن خودداری می گردد. (سازمان و نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور، و دفتر فنی، 80)

– خصوصیات خاک و توپوگرافی

در نظر داشتن موادی که پایه ی ساختمان و تاسیسات بر روی آن قرار کیرد و گاهی سخره های سخت و گاهی سنگ های فرسایشی، گاهی نیز مواد رسوبی ضروری می باشد. هم چنین با در نظر داشتن طبیعت خاک رویه و زیرین برای تحمل وزن بنا و رشد گیاهان و مناطق باتلاقی و یا مناطقی که دارای آب زیرزمینی سطحی دارند که بایستی زهکشی گردد و یا عملیات خاک برداری و آماده سازی زمین در مناطق پرشیب و سنگلاخ  و مجاورت به چین های گسل ها و سایر عوامل زمین شناسی مهم می باشد. و زمین هایی که از لحاظ شکل دارای زوایایی بسته ای برخوردارند. و بطور نسبی با زوایای کوچکتر از مقدار تقریبی 70 درجه احتمالاً از زمین بیشتری در ساخت و ساز بهره گیری می گردد پیشنهاد نمی گردد.

– جهت گیری

جهت و جایگاه ساختمان آموزشی بایستی طوری انتخاب گردد که تابش آفتاب و تهویه فضاها مانند کلاس‎ها در تمام فصول به نحو احسن انجام گردد. و از احداث ساختمان آموزشی در مسر بادهای شدید و مزاحم خودداری گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه