عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گیونی :

اگر چه تعیین محدوده دقیق آسایش دلیل ارتباط به عوامل مختلف بسادگی امکان پذیر نیست. در این ارتباط آزمایش ها و مطالعات گوناگونی انجام شده که با بهره گیری از نتایج آنها می توان شرایط اقلیمی مختلف را در ارتباط با آسایش بشر مورد مطالعه و مطالعه قرار داد. یکی از کاربردی ترین شاخص ها برای مطالعه شرایط حرارتی هوا از نظر آسایش جدول بیوکلیماتیک می باشد که توسط برادران اولگی پیشنهاد شده می باشد. در جدول بیوکلیماتیک حدود آسایش بشر بر اساس تغییرات دو عنصر اقلیمی دما (محور عمودی هوا) و رطوبت نسبی هوا (محور افقی جدول) تعیین شده می باشد.

به علاوه اندازه گسترش دو عنصر اقلیمی دیگر یعنی تابش آفتاب و جریان هوا در محدوده آسایش ایجاد می کنند نیز مشخص گردیده می باشد. همچنان که در نمودار اولگی انجام شده بر روی اندازه حداقل دما و حداکثر رطوبت و حداکثر دما و حداقل رطوبت  شهرستان سبزوار انجام گرفته نتایج زیر بدست آمده می باشد. در این روش حداقل دما – حداکثر رطوبت را با علامت مثلث (▲) و حداکثر دما – حداقل رطوبت را با نماد دایره (●) نشان داده ایم.

طبق جدول می توان دریافت که ماه ها ی JAN، JUL، AUG  با حداکثر دما و حداقل رطوبت در محدوده M” قرار گفته اند که شرایط قابل تحمل را با بهره گیری از مصالح سنگین و تهویه مطلوب مناسب نشان می دهد ماه SEP با حداکثر دما و حداقل رطوبت در محدوده M واقع شده می باشد که شرایطی از هوای خارج از ساختمان را نشان می دهد که با بهره گیری  از ویژگی مصالح مناسب و به دلیل قرار گیری در محدوده Ec و بهره گیری از رطوبت کافی با بهره گیری از کولر های آبی با شرایط اقلیمی می توان هوای داخل ساختمان را در منطقه آسایش قرار دارد ماه MEY نیز با حداکثر رطوبت و حداقل دما در محدوده VوV” می باشد که این دو مربوط به ساختمان های معمولی و ساختمان هایی که به مقصود خاص طراحی شده اند قرار می گیرد ماه‌های JAN، JUL، AUG  با حداقل دما و حداکثر رطوبت در محدوده W قرار می گیرند که به دلیل کمبود رطوبت باعث ایجاد خارش و سوزش پوست می گردد که برای جلوگیری از این مسئله حتما بایستی رطوبت هوا افزایش یابد ماههای AUG و OCT در محدوده Nو N” قرار می گیرند که محدوده آسایش، شرایط حرارتی قابل تحمل می باشد و ماههای JAN، SEP، AUG وoct   با حداقل دما و حداکثر رطوبت و ماههای FEB، MRS، DES با حداکثر دما و حداقل رطوبت در محدوده H وH” قرار گرفته اند که نیازی به گرم کردن هوا در این محدوده وجود ندارد ماههای JAN، FEB، MAS، DES با حداقل دما و حداکثر رطوبت در محدوده خارج از H قرار گرفته اند که دارای دمای کمی می باشد و برای گرم شده نیاز به بهره گیری از وسایل گرمایی مانند بخاری و بهره گیری از لباس های گرم خارج از خانه می توانند دارای آسایش باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه