عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

هنگامی که نوسان دمای روزانه کم می باشد ذخیره حرارت هیچگونه بهره گیری ای نداشته و به علاوه مصالح ساختمانی سنگین تا  حدود زیادی از سودمندی تهویه و کوران که یکی از ضروریات در این منطقه می باشد می کاهد. بطور کلی ساختمان های دارای پلان های گسترده و باز بودن فضای اطراف و بیشتر اشکال هندسی، طویل و باریک هستند، به مقصود بهره گیری حداکثر در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاق ها با بهره گیری از وزش باد، جهت استقرار ساختمان ها عموماً با در نظر داشتن جهت وزش نسیم باد دریا انتخاب شده‎اند. در مناطقی که وزش باد شدید و طولانی می باشد معمولاً قسمت های رو به باد ساختمان ها کاملاً بسته هستند.

– از نظر سازمان یابی بناها بطور کلی به مقصود بهره گیری هر چه بیشتر از جریان هوا و همچنین به دلیل فراوانی آب ارزان بودن قیمت زمین در روستاها ساختمان ها اکثراً غیرمتمرکز و پراکنده می باشند.

– به دلیل وجود بارندگی زیاد در این منطقه بام ها شیب دار بوده و اکثراً شیب شان تند می باشد.

فرم ساختمان در ارتباط با اقلیم

با وجود آنکه اندازه دمای مناطق معتدل به حدی می باشد که انعطاف پلان ساختمان را ممکن می سازد، اما در همه حال گسترش پلان در طول محور شرقی – غربی ضروری می باشد. با شدت تابش آفتاب بر دیوارهای جهات مختلف ساختمان، حتی دیوارهای شرقی – غربی در این مناطق کمتر از مناطق دیگر کشور می باشد در نتیه در این مناطق می توان از نرم های آزاد بهره گیری نمود. اما بهتر می باشد نرم ساختمان حتماً در طول محور شرقی – غربی گسترش داشته باشد.

 

2-14-4-1- تابش آفتاب حرارت

تعیین جهت ساختمان با در نظر داشتن تابش خورشید بهتر می باشد جهت ساختمان بگونه ای تعیین می گردد که :

– در ایام گرم سال مقدار گرمای تابش خورشید در ساختمان

– در مواقع سرد سال از بیشترین مقدار گرمای تابش خورشید بهره مند گردد.

– برای دستیابی به دو مرحله بالا بایستی مواقع گرم و سرد سال و گرمای تابش خورشید یک محل را معین نمود.

 

2-14-4-2- تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل

امروزه، برای تشخیص مواقع گرم و سرد سال از روش های مختلف بهره گیری می کنند. نمودار زیست اقلیمی گیونی که در آن منطقه آسایش مشخص می توان هوای داخلی ساختمان را تعیین نمود. به این ترتیب لحظاتی که در داخل و منطقه آسایش، واقع شوند، لحظات مطبوع و با راحت می باشند. لحظاتی که خارج از منطقه آسایش واقع شوند، در صورتیکه بالای منطقه آسایش باشند، گرم بود، و جریان باد برای جبران گرمی آنها ضروری می باشد، و در صورتیکه زیر منطقه آسایش باشند، سرد بوده و تابش خورشید برای جبران سردی آنها پیشنهاد می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه