مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

فرم کالبدی و سازماندهی پلان

به مقصود سازماندهی هرچه بیشتر با شرایط اقلیمی، فرم و پلان ساختمان های آموزشی بایستی به نحوی پیش بینی شوند که امکان بهره مندی از بادهای مناسب منطقه و محافظت ساختمان در برابر بادهای توام با باران فراهم گردد.

به گونه کلی ساختمان های یک طرفه الگوی مناسبی برای اقلیم محسوب می شوندو لازم می باشد فضای اصلی در قسمت جنوبی پلان و راهروهای دسترسی در قسمت شمالی پیش بینی گردند. همچنین به دلیل بارندگی در تمام فصول سال و بالا بودن اندازه آن پیش بینی سقف های شیبدار تند ضروری می باشد.

 

2-15-4- اندازه پنجره ها و سایبان

مهمترین و عمده ترین وظیفه پنجره های ساختمان اقلیم معتدل مرطوب تعدیل حرارت و رطوبت فضاهای داخلی از طریق ایجاد کوران هوا در این فضا و تعویض هوای داخلی می باشد. به این مقصود لازم می باشد پنجره‎ها وسیع و کاملاً باز پیش بینی گردد و به پونه ای که سطح پنجره هر فضا از 40% سطح نما یا 20% مساحت فضا تجاوز ننماید.

ایجاد سایه بان ها و پیش آمدگیهای بام به مقصود محافظت پنجره ها در برابر بارندگی لازم بوده و این عناصر از نظر ایجاد سایه بر روی پنجره ها در مواقع گرم سال نیز جوابگو خواهند بود.

 

2-15-5- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی

در این اقلیم به دلیل بالا بودن اندازه بارندگی و رطوبت بالای هوا مصالح پیش بینی شده برای جداره های خارجی و بام بایستی در برابر بارندگی مقاوم باشند. مصالحی که در دیوارهای داخلی به کار می طریقه بایستی دارای ظرفیت حرارتی پایین بوده و یا حداقل سطح آنها با چنین مصالحی پوشانده گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه