مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

پس در طراحی ساختمان برای اینگونه مناطق بایستی ایجاد کوران در داخل ساختمان موردتوجه کامل قرار گیرد. در این ارتباط در نظر داشتن نکات زیر مهم می باشد :

1- ارتفاع ساختمان از سطح زمین یکی از عوامل تعیین کننده اندازه فشار باد بر ساختمان و در نتیجه تعیین کننده اندازه بهره گیری از باد در ایجاد تهویه طبیعی در آن ساختمان می باشد.

ساختمان هایی که بلندتر از درختان و ساختمان های اطراف خود هستند شرایط بهتری از نظر ایجاد طبیعی نسبت به سایر ساختمان ها دارند.

2- بطور کلی در مناطق مرطوب به دلیل اهمیت ایجاد کوران، جهت ساختمان ها بایستی در ارتباط با جهت وزش بادهای مطلوب و به طریقی که حداکثر بهره گیری از جریان باد در ایجاد کوران به اقدام آید تعیین گردد.

3- در مناطق مرطوب، طرح ساختمان بایستی امکان ایجاد کوران در تمام اتاق ها را به وجودآورده.

4- ازدیاد اندازه پنجره ها بیش از یک حد مشخص تا آنها که بطور موثرتری در برابر تابش آفتاب محافظت شوند، اهمیت چندانی ندارند. حتی با داشتن پنجره هایی کوچک در صورتیکه در ارتباط با وزش باد در محل مناسبی قرار داشته باشند می توان در داخل ساختمان کوران ایجاد نمود. اما هنگامیکه امکان ایجاد کوران وجود نداشته باشد پنجره های بزرگ (به خنک کردن هوای داخلی درموقع عصر مفید هستند.)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- در ارتباط با ایجاد تهویه طبیعی و کوران در داخل اتاق ها بایستی به این نکته نیز توجه داشت که جریان اصلی هوا به منطقه ای که ساکنین در آن قرار گرفته اند هدایت گردد.

 

2-14-6- بارندگی و رطوبت

رطوبت در ساختمان عاملی بالقوه در به مخاطره انداختن دوام و مقاومت و سلامتی ساختمان بوده منشأ خساراتی می باشد که به زیبایی و مصالح ساختمان دارد می آید. دیوارهای نم دار و مرطوب ممکن می باشد در سلامتی بشر نیز اثر داشته باشد و باعث تعدد و شدت یافتن امراضی زیرا سرماخوردگی و رماتیسم گردد.

مقاومت حرارتی دیوارهای مرطوب نیز به دلیل آب موجود در آنها، کاهش یافته و درنتیجه دمای سطوح داخلی دیوارها، پایین آمده و امکان بروز تعرق به روی چنین سطوحی افزایش می یابد. که این خود می‎تواند باعث ناراحتی از نظر شرایط گرمایی هوای داخلی ساختمان و یا افزایش اندازه سوخت مصرفی سیستم های مکانیکی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه