مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم مکانیکی

به دلیل پایین بودن دمای هوا، دمای هوا در فصل سرد پیش بینی سیستم گرمایشی ضروری بوده و به مقصود کاهش رطوبت و گرما بهره گیری از پنکه سقفی در ماه های گرم مفید می باشد. (سازمان و نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، و دفتر فنی، 80)

مطالعه ها نشان می دهد که علاوه بر کلیه عوامل غیرانسانی موثر در فضاهای آموزشی عوامل انسانی نیز نظیر معلمین، معاونین و مدیر مدرسه، کلیه پرسنل در مدارس، اولیای دانش آموزان هر یک به نحوی در سطح یادگیری و آموزش می توانند موثر باشند.

شاخص بیکر :

شاخس بیکر به شاخص خنک کنندگی محیط معروف می باشد و بیشتر برای اقلیم های سرد کارایی دارد. بیکر از ارتباط زیر برای محاسبه قدرت خنک کنندگی محیط بهره گیری نمود که در آن :

: میانگین دمای روزانه بر حسب درجه سلسیوس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

: باد برحسب متر در ثانیه

: قدرت خنک کنندگی محیط بر حسب میکروکالری در سانتیمتر مربع در ثانیه

بر اساس این فرمول مقدار CP یا قدرت خنک کنندگی محیط برای شهرستان سبزوار به صورت زیر محاسبه گردید.

مقدار [1]cp محاسبه شده بین 21 الی 24 می باشد که نشان می دهد فصل زمستان یعنی ماههای JAN، FEB، MAR، از نظر شرایط محیطی خنک و از نظر شرایط بیوکلیمای انسانی در رده ملایم قرار گرفته می باشد. در دو ماه آبریل و می شرایط محیطی در بهترین وضعیت خود یعنی ملایم مطبوع و از نظر شرایط کلیمای انسانی در محدوده آسایش بیوکلیمایی قرار دارد. اما زمان JUL، SEP شرایط محیطی گرم قابل تحمل در منطقه حاکم می باشد.

ماههای OCT، NOV، DEC یهنی فصل پاییز شرایط محیطی تغییر می کند و شرایط ملایم مطبوع حاکم می گردد. اما از نظر شرایط بیوکلیمای انسانی از ماه APR  تا DEC محدوده آسایش بیوکلیمایی می باشد. بطور کلی هیچ گونه شرایط عدم آسایشی که شدیدآ برای بشر غیر قابل تحمل باشد در طول دوره آماری ایستگاه سبزوار وجود ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه