مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

راه های نفوذ رطوبت به ساختمان

رطوبت در ساختمان ممکن می باشد نتیجه عواملی زیرا نفوذ باران در دیوارها و سقف، نفوذ باران در سطوح داخلی از درز پنجره ها، ایجاد تعرق ناشی از وسایل رطوبت زا به روی سطوح داخلی و یا رطوبت نسبی هوا و همچنین نفوذ آبهای تحت الارضی از کف و دیوارها باشد.

 

2-14-6-2- نفوذ آب باران

اقدام نفوذ آب باران در دیوارها، نتیه اثرات گوناگون از قبیل فشار اسمزی، وزش باد و نیروی جاذبه می‎باشد که نسبت اهمیت هر یک از  این عوامل بر روی دیوارهای مختلف متفاوت می باشد. در دیوارهای آجری یا بلوک سیمانی نفوذ آب باران به داخل دیوار به ترکیب منافذ مصالح بستگی دارد. هنگامی که مصالح دیوار دارای منافذ و تارهای متعدد می‎باشند، مانند آجرهای ماسه آهکی یا خشت ها، نیروی مکش از تارهای مویی عمده می‎باشد.

اما در دیوارهای بلوکی بتنی که درزهای بزرگتری دارند، نفوذ آب به داخل دیوار بیشتر از طریق فشار ناشی از وزش باد به دیوار انجام می شود. عمده ترین و بیشترین مقدار نفوذ آب به داخل مصالح ساختمان ها هنگامی روی می دهد که باد و باران با یکدیگر توام شوند. در چنین حالتی شدت نفوذ آب باران به داخل دیوارهایی که رو به باد هستند بسیار بیشتر از بقیه دیوارها می باشد.

 

2-14-6-3- تعرق

یکی از عوامل رطوبت زا در ساختمان تعرق می باشد. در رطوبت نسبی کمتر از 100 درصد مقدار مشخصی از بخار دیوار تعریق می گردد و در اثر کشش مویی موجود در سطوح منافذ، از تبخیر مجدد عرق ایجاد شده در سطوح جلوگیری به اقدام آمده به اقدام آمده و در نتیجه آب حاصل از این تعریق به داخل مطالح نفوذ می نماید. در یک رطوبت نسبی ثابت نیز مقدار نم به دما بستگی داشته و با افزایش دما اندازه رطوبت به تدریج بالا می رود. البته تأثیر رطوبت در اندازه دیوار خطی نبود بلکه تصاعدی می باشد و در نزدیکی حد اشباع افزایش اندکی در رطوبت باعث می گردد مقدار آب موجود در مصالح دیوار یکباره به مقدار زیادی افزایش می یابد.

عمده ترین عواملی که در ایجاد و دوام تعرق در یک ساختمان تاثیر دارند عبارتند از :

فشار بخار هوای داخلی، دما و نفوذپذیری سطوح داخلی و قابلیت انتقال بخار در دیوارها نسبت بین فشار بخار هوای داخل و خارج یک ساختمان تاثیر دارند عبارتند از :

فشار بخار هوای داخلی، دما و نفوذپذیری سطوح داخلی و قابلیت انتقال بخار در دیوارها نسبت بین فشار بخار هوای داخل و خارج یک ساختمان به شرایط تهویه طبیعی آن ساختمان بستگی دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه