عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

فضای توقف وسایل نقلیه

سطح لازم برای پارکینگ هر اتومبیل در مدارس به انضمام محل پارک و فضای عبور و مرور، در حدود 21 مترمربع می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11-5- فضاهای ارتباطی غیرمفید

این فضاها شامل راه های ارتباطی بین سایر فضاها و سطوح غیرقابل بهره گیری در محوطه می باشد و حدود 10 درصد فضاهای محوطه را دربر می گیرد.

 

2-11-6- فضاهای ارتباطی

کوتاهترین و کم مانع ترین مسیر برای حرکت دانش آموزان، اولیاء و مربیان درنظر گرفته گردد. حتی المقدور از ایجاد فضاهای پرت و غیرمفید جلوگیری گردد. (سازمان و نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، و دفتر فنی، 80)

 

2-12- مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه

فضای سرایداری خانه معلم + مساحت فضای باز + مسحت فضاهای بسته = سطح زمین

 

2-13- مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه

مساحت سرویس های بهداشتی و آبخوری – مساحت فضاهای بسته

تعداد طبقات

= سطح زمین

 

 

 

 

 

فضای سرایداری یا خانه معلم + مساحت سرویس های بهداشتی و آبخوری + مساحت فضاهای باز +

 

2-14- نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و ارتباط آن با موضوع پژوهش

2-14-1- نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در ارتباط با ساختار فضاهای آموزشی

قبل از مطالعه اجمالی مشخصات اقلیمی منطقه موردمطالعه، به مطالعه وضعیت 5 عامل و عنصر مهم اقلیمی (درجه حرارت – رطوبت- باد – تابش – بارش) که در احداث ساختمان و اندازه آسایش در ساختمان های تأثیر مهمی دارند پرداخته می گردد. تا شاید بتوان بین اقلیم و آسایش دانش آموزان در این منطقه ارتباط ای منطقی مستقر نمود و از اسراف و تبذیر بودجه، انرژی، نیروی انسانی گام موثری برداشته گردد با این طرح‎ها مطالعه و تحلیل مشخصات اقلیمی منطقه در ارتباط با ساختارهای فیزیکی آن صورت گرفته می باشد.

قبل از اظهار مشخصات و مختصات هر یک از عناصر اقلیمی ناگزیر به اظهار کلیاتی در این ارتباط بوده تا نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت فرم و مصالح و سایر موارد یک ساختمان، ویژگی های معماری بومی مناطق معتدله مرطوب به صورتی مختصر اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه