مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ها و پژوهش هایی که نشان می دهد مواد و تجهیزات آموزش در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد، نتایج زیر را نشان می دهد.

  1. این موارد و تجهیزات تفکر و پیدایش مفاهیم و پایداری را ملموس می سازد.
  2. سبب جلب توجه و افزایش علاقه دانش آموزان می گردد.
  3. سبب کسب تجربه های عینی و واقعی و حقیقی در فراگیران می گردد.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. بر سرعت، اثربخشی و پایداری یادگیری افزوده می گردد.
  6. یادگیری بعضی از پدیده ها و واقعیت ها که در شرایط معمولی امکان پذیر نیست را ممکن می سازد.

منابع مادی و تکنولوژیک را می توان به فضا ها و مواد و تجهیزات آموزشی تقسیم نمود که هر دوی آنها در کنار نیروی انسانی از اهمیت برخوردار هستند. (محسن پور، 77)

 

2-2- فضاهای آموزشی

فضای آموزشی یک مدرسه شامل زمین، ساختمان، کلاس درس،. . .

 

2-2-1- مطلوبیت زمین مدرسه

مکانی که برای احداث مدرسه درنظر گرفته می گردد بایستی از کمترین شیب و ناهمواری برخوردار بوده تا امکان استقرار ساختمان مدرسه در کارآمدترین شکل ممکن فراهم آید.

– با در نظر داشتن جهت عمومی وزش باد در منطقه، محل احداث مدرسه نباید در مسیر انتظار دود و بوهای زنند قرار بگیرد.

– نور، بایستی دقت داشت که عوامل شهری و جغرافیایی نباید در روشنایی مدرسه نقصانی وارد نماید. از این نظر همجواری مدرسه با ساختمان های مرتفع در قسمت جنوبی بر مردود می باشد.

– زمین مدرسه نباید در مناطق پست و سیل گیر قرار گیرد حفظ حریم با سیل رودخانه بایستی از طریق استعلام از مراجع ذیربط مشخص و رعایت گردد.

– زمین مدرسه بایستی خارج از حریم کابل های فشار قوی و پست های زمینی برق، خطوط اصلی و فرعی گازرسانی باشد در این ارتباط اخذ مجوز از مراجع ذیربط الزامی می باشد.

– رعایت حریم های مربوط به راه های احتمالی موجود در اطراف با اخذ استعلام از مراجع ذیربط الزامی می باشد.

– زمین مدرسه نباید در مجاورت چین ها، گسل ها و سایر عوامل زمین شناسی متغیر و ناایستاده باشد.

– بحث مربوط به اشراف ساختمان های مجاور به داخل مدرسه (علی الخصوص در مدارس دخترانه) بایستی کاملاً رعایت گردد.

– بایستی به سطح آبهای زیرزمینی که بعضی مناطق دارای نوسانات فصلی عمده می باشند توجه خاصی مبذول گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه