پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته جغرافیا-آمار میانگین رطوبت نسبی شهر لنگرود

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم قسمتی از متن پایان نامه : وضعیت خاک: به گونه کلی خاکهای شهرستان لنگرود به دلیل جنس سنگ مادر، وفور، عناصر آبرفتی و بارش زیاد Read more…

By 92, ago