عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه سیستم مدیریت دانش

یک سیستم مدیریت دانش فعال در یک چرخه شش گام را دنبال می کند. در یک سیستم مدیریت دانش مناسب، دانش هیچگاه تمام نمی‌گردد؛ زیرا با گذشت زمان و تغییر محیط دانش به‌روز می گردد هم‌چنان که دلیل چرخه مانند بودن سیستم بهبود پوپایی آن در طول زمان می باشد. چرخه مدیریت دانش به شکل زیر اقدام می کند:

1- خلق دانش: هنگامی که نوآوری‌های جدید در سازمان انجام می گردد یا افراد روش‌های جدیدی برای انجام کارها می‌یابند، دانش در سازمان خلق می گردد.

2- اکتساب دانش: دانش جدید بایستی ارزش‌مند تلقی شده، به گونه معقولی ارائه گردد.

3- پالایش دانش: دانش جدید بایستی با شرایط جدید تطبیق داده شده، کاربردی گردد.

4- ذخیره دانش: دانش بایستی در سازمان به گونه‌ای ذخیره گردد که دیگران نیز امکان دسترسی به آن را داشته باشند.

5- مدیریت دانش: دانش همواره بایستی به‌روز گردد و مطالعه‌های لازم جهت تایید مرتبط بودن و صحت آن همواره انجام گردد.

6- انتشار دانش: دانش همواره بایستی به شکل مناسب برای افرادی که در سازمان به آن نیاز دارند قابل دسترس باشد.

به محض این که دانش انتشار یابد، افراد دانش جدید را توسعه داده یا دانش قدیمی را به‌روزرسانی می‌کنند.

2-9 اهداف مدیریت دانش

هدف مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های دانشی می باشد که بخش عمده آن در ذهن مدیران و کارشناسان مستتر می باشد. به گونه اجمالی بر اساس مطالعات انجام شده اهداف و برنامه های زیر برای مدیریت دانش متصور می باشد :

 • تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند و دانش محور در تراز جهانی، متعالی و سرآمد
 • تولید و نگهداشت دارائی های دانشی سازمان و توسعه و غنی سازی آنها
 • کسب رهبری بازار کشور برای عرضه فناوری و پژوهش از طریق مدیریت دانش
 • ارتقای انعطاف پذیری فرآیندهای کسب و کار سازمان برای کنش پذیری سریع و پاسخگویی به ملزومات محیطی(کارکنان،رقبا،مشتریان،مراجع قانون گذار ذیربط و …)
 • شناسایی منابع و راهکارهای تولید دانش سازمان
 • غنی سازی دانش عیان و تبدیل دانش های ضمنی به دانش عیان
 • دستیابی به مزیت های رقابتی در پژوهش و فناوری در چارچوب سازمان دانش محور
 • زمینه سازی برای تسهیم دانش و تبدیل آن به توانمندی های محوری شرکت
 • ایجاد نظام پویا و گسترده در سطح سازمان برای شناسایی و مستندسازی دانش های موجود
 • تشویق و ترغیب نیروی انسانی شاغل در سطح سازمان برای مشارکت در امر مدیریت دانش
 • بهبود قابلیت ها و توانمندی های کارکنان از طریق تشویق به یادگیری فردی و سازمانی
 • توسعه مستندسازی و ثبت دانش سازمان در قالب خلاقیت و تولید فن آوری
 • توسعه فرهنگ تعاون در امر مدیریت دانش به مقصود استقرار نظام مدیریت دانش
 • تهیه و توزیع منابع علمی-کاربردی مرتبط با مدیریت دانش
 • برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای مهارت های یادگیری مسئولان و کارشناسان و آشنایی با فرآیندهای مدیریت دانش
 • تهیه و بکارگیری بسته نرم افزاری مدیریت دانش

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

 • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
 • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
 • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

 • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
 • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
 • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد